Translate

יום רביעי, 28 באוגוסט 2013

ביולוגיה לכיתה י' - זיכרון חיסוני

זיכרון חיסוני
בחלק הראשון הגוף נחשף בפעם הראשונה לאנטיגן.
מערכת החיסון מתחילה להילחם בו.
מכיוון שאין זיכרון חיסוני התגובה איטית ויותר חלשה.
בסיומה של התגובה נוצר הזיכרון החיסוני כלפי אותו אנטיגן ולכן התגובה יותר מהירה וחזקה יותר.
חיסון פעיל
חיסון פעיל מלאכותי- רפואה מונעת- יוצרים זיכרון חיסוני בגוף באמצעות חשיפה מערכת החיסון ל: גורם המחלה מוחלש/ מומת/ חלקים ממנו
חשוב לזכור כי גם חולי במחלה והחלמה ממנה היא סוג של חיסון פעיל
חיסון סביל
הזרקה של נוגדנים אל זרם הדם
ולא נוצר זיכרון חיסוני ניתן רק במקרה של סכנת חיים מידית

סיכום ההבדלים בין חיסון פעיל לסביל
מאפיינים
חיסון פעיל
חיסון סביל
מאפיינים
הזרקה של גורם מחלה מוחלש, מומת או חלקים שלו
הזרקה של נוגדנים
זיכרון חיסוני
נוצר
אין
בחשיפה נוספת לאנטיגן
תגובה מהירה של מערכת החיסון
אין זיכרון חיסוני ולכן מערכת לא מגיבה
סכנה
תופעות לוואי לחיסון עצמו
גוף יכול לזהות את הנוגדנים שבחיסון סביל ולהגיב כלפיהם
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה