Translate

יום ראשון, 1 בספטמבר 2013

לשון לכיתה י' - צורן נטייה וצורן גזירה

1.      ציין מהו צורן גזירה?, ומהו צורן נטייה?
תשובה: צורן נטייה תהיה- אל תזהמו את סביבתי(שלי-נטייה), צורן גזירה יהיה- תכנון סביבתי (איזה תכנון- שם תואר)
מילה שבתוכה יש חלק שאפשר להטות או שלי שלך שלו חלק שאפשר להטות זה נטייה.
מילה שבסופה נקודה ב ה אז אני יכולה להמיר את הנקודה שלה אז שם צורן נטייה
סירה בים

2.      מהי דרך התצורה?
תשובה: שורש + משקל
א.     לולן
ב.     מהפכן
ג.      רקדן
ד.     יהלומן
מה יוצא דופן?, רקדן כי השורש נמצא בשלמותו + סיומות ן
א.     ימאי-
ב.     הגאי-
ג.      בנאי-
מה יוצא דופן מבחינת דרך התצורה?
ציין מה יוצא דופן מבחינת התצורה, האם זה שורש + משקל או צורן

חרצית(צמח)
פחית(הקטנה)
מונית(כלי תחבורה)
ספרדית (שפה)
ספרית (*)
הכל זה בסיס + צורן חוץ מספרית כי ספרית זו שורש + משקל

סיומת יה
א. מעדנייה
ב. תקליטיה
ג. מצחייה
ד. סוכרייה
ה. עגבנייה
ו.סבונייה

המשותף לכולם הוא שם העצם לכן זה שם + סיומת
מה המשמעות??
התשובה:
מעדנייה- מקום
תקליטיה- אוסף
מצחייה- לבוש
סוכרייה- מאכל
עגבנייה- צמח

לשון לכיתה י' - פעיל וסביל

פעיל סביל
הדרך לזהות את הסביל היא על ידי שמיעה אם יש וו (צליל הוא) או נ
סביל סוכם, פעיל סיכם פיעל
הוחלט- החליט
נשבר-שבר

הדרך לזהות בניינים באמצעות את ו על ידי
כלל:
כל הסבילים יכולים להצטרף למילת היחס על ידי
תרגיל בבחינת הבגרות:
אנחנו נלבש- נ של אנחנו –מדברים ובגלל שאפשר לצרף "את" = בניין קל
בעוד שהבגד נלבש על ידינו = בניין נפעל
הדרך השלישית להפוך מפעיל לסביל:
חדק= חיריק, דגש, קמץ


מה הפעיל של:
המטוס – תדלק
המנורה – תדלק
שיטה:
מ בשווא סימן שזה מרובעים, פועל, שורש תדלק

אם הפועל בעבר זכר אז הפועל במרובעים


לשון לכיתה י' - כיצד מסכמים, כתיבת סיכום

כיצד מסכמים
1.    מזהים מהם היחסים הלוגיים במאמר, מזהים האן המאמר הוא במבנה של בעיה ופתרון או תופעה וההסבר שלה וכמו המאמר כך הסיכום.

2.    אם מבקשים סיכום רגיל בלי הנחיות אנחנו עובדים כמו המאמר שקיבלנו
3.    אם ישנם הנחיות זאת אומרת סיכום בורר, יבקשו תאר את התופעה הצג נימוקים, הצג פתרון.
4.    אחרי שסיימנו את הסיכום קוראים עוד פעם את ההוראה ומסמנים וי ליד כל חלק


5.    בסיכום לא יהיה ציטוטים, לא יהיה גם שפה גבוה וגם שפה נמוכה
לא יהיו ניסוחים בגוף ראשון (אני חושב,לדעתי)
לא יהיה פתגמים, ניבים, ביטויים, מטאפורות, דימוים.

הטקסט "....." שנכתב על ידי......., הנושא עוסק ב.....
כותב המאמר טוען/מסביר/מוכיח/מנמק/משווה/מתאר/מציין
כאן יופיע הרעיון המרכזי בקצרה.
לפעמים נצטרך לרשום/לציין: הכותב מתנגד ל.., מצדד ל.....
או מעלה את הבעיה של...
בסיום רושמים כך: אסור לרשום את הדעה האישית שלי אלא לרשום לסיום ניתן לומר ש... או מן האמור עולה המסקנה ש...

איך מסכמים באופן מעשי:
1.    הופכים את הכותרת לשאלה ואז מסמנים משפטים המתייחסים לכותרת.
2.    מזהים משפתי מפתח:
א.    מזהים על מה מדובר בקטע ובכל פסקה מסמנים רעיון מרכזי בלי דוגמאות, ואז כותבים במילים שלי.
3.    אני שואל את עצמי מה המטרה של הטקסט, מה רצה הכותב שנבין

לשון לכיתה י' - משלים שם ומשלים פועל

משלים שם משלים פועל:
מה שלא משלים שם יהיה משלים פועל
משלים שם(לוואי) יענה על השאלה איזה (כושי קטן)
בנושא ונשוא לוואי עונה על השאלה כמה.
יהיה בין נושא ונשוא לוואי
ה שנייה  יהיה לוואי או משלים שם.

נושא:
הנושא יהיה במקרים הבאים:
1.מי או מה
2. שם
3. גוף

7.שני נערים צעירים חלפו על פני הקבוצה העליזה.
נושא + משלים שם: שני נערים
נשוא: חלפו
משלים פועל: על פני
לוואי: הקבוצה העליזה.

10.הערב בשעה שמונה יתקיים ערב הקרנת סרטי סטודנטים
נושא: ערב
נשוא: יתקיים
לוואי: סרטי סטודנטים
שרשרת של סמיכויות
11.במוזאון הילדים בחולון יוצגו החל מהשבוע הבא משחקי הילדים של שנות ראשית המדינה.
נושא: משחקי
נשוא: יוצגו
לוואי: בחולון

עמוד 441 5 משפטים ראשונים למחר .
תשובות:
1.בכ"ט בנובמבר 1947 החליט ארגון האומות המאוחדות על הקמת מדינה עברית.
נושא: ארגון
נשוא: החליט
לוואי: האומות המאוחדות על הקמת מדינה עברית
2.ביום שלאחר החלטת האום שטף גל של פרעות את היישוב היהודי הקטן בארץ ישראל.
נושא: החלטת
נשוא: שטף
לוואי: גל של פרעות
לוואי: היישוב היהודי הקטן בארץ ישראל
3.מנהלת הספרייה הכניסה את כתבת העיתון אל החדר האחורי.\
נושא: מנהלת
נשוא: הכניסה
לוואי: כתבת העיתון
לוואי: החדר האחורי.
4.הספרייה העירונית המודרנית מכילה כיום גם עמדות מחשב מתקדמ
נושא: הספרייה העירונית
נשוא: מכילה
לוואי: מודרנית
לוואי: עמדות מחשב מתקדמות.
5.לאחר שעתיים התמלאה הספרייה בקוראים בני גילים שונים.
נושא: הספרייה
נשוא: התמלאה
לוואי: שעתיים
לוואי: בני גילים שונים.
21. במוזיאון הילדים הישראלי בחולון מתקיים מסע תקשורתי בהנחיית מדריכים חירשים.
נושא: מוזיאון הילדים
נשוא: מתקיים
לוואי: הישראלי, חולון
לוואי: מסע תקשורתי
משלים פועל: בהנחיית מדריכים
לוואי: חירשים

המילים מחולקות לפי הגדרה מילונית והגדרה רגשית, קונוטציה - לשון לכיתה י'

המילים מחולקות לפי הגדרה מילונית והגדרה רגשית.
בהגדרה מילונית יופיע מילים בקונוטציה ניטרלית כמו: אדון, שליט, מושל
בקונוטציה שלילית במקום שליט נכתוב רודן

קונוטציה = משמעות

פוליסמי: שתי מילים או יותר בעלות משמעויות שונות שיש קרבה ביניהם

תחביר - לשון לכיתה י'

תחביר
שנקבל מילה לניתוח יש להסתכל על מילה או כל כמה מיליות לפני המילה המבוקשת.
למשל: יש לנתח את המילה המחשבה אבל לפניה כתוב למרות, חרף,בגלל,אל אף, על יד, שם לא נושא שם משלים פועל
הנשוא יופיע במשפט בו יש את המילה יש,אין.
שיש את ה או אחרי שמצאנו נושא ומצאנו נושא ונשוא
יש מה שם משלים פועל
למשל:
"השקיני מים":
את תשקי אותי
ש.ב:
עמוד 422 ממספר 15-25
נא לחפש סיבות וגורמים במבחן
כתוב סיכום של המאמר
בשאלה הקיפו במעגל את ההוראות : על פי מאמר, שנכתב על ידי,
לא יהיו דוגמאות ומספרים בסיכום
בסיכום נציין בקצרה מה הכותב רוצה להגיד
בסיכום את דעת המתנגדים גם אם יש
יש לציין את דעת הכותב שוב בהמשך
ובסוף" מסקנה המלצה פתרון
השווה בין הערכים מבחינת התבחין הדקדוקי
ורושמים תבחין דקדוקי ולפני שעוברים להשוואה כותבים: ולעומת זאת
המין זכר או נקבה יופיע מיד לאחר הערך
נטייה: מחפשים בסוף סוגריים מרובעות
אם באבן שושן לא כתוב כלום
שורש: מצויין בסוף
מה סוג ההגדרה: ישנה הגדרה קלאסית וישנה ניגודיות ונרדפות
הגדרה קלאסית:
דוגמא: הערך סגנון, ז, בסוף כתוב סגנון וסגנוני(נטייה) אופן הבעה בלשון = שם זה נרדפות
היכללות זה מילה מכלילה
יבקשו במשפט נושא נשוא משלים שם ומשלים פועל רושמים תחביר
קודם רושמים נושא נשוא ואחר כך את שאר החלקים ב.ל.מ לא נושא, מאחורי מילת יחס וצמודה למילה לא נושא
הילדים ראו שוטר
נושא: ילדים
נשוא: ראו
משלים פועל: השוטר
מהם ראו?
המילים מי ומה יהיו נושא
המילים את ה  ואותי , אותך שם משלים פועל
כל מה שלא משלים שם יהיה משלים פועל
זהינו מקום, זיהינו זמן אם אפשר להוסיף לזה ש... וזה עונה על השאלה איזה  שם משלים שם
החיילים נלחמו בלבנון
החיילים בלבנון נלחמו
למבחן משפט שבלנון נחמו: תיאור מקום + ש..
במבחן תצטרכו לזהות קשר לוגי מתאים המשותף לשלושה משפטים ותיעזרו בדף על הקשרים הלוגים
עמוד 437
יש לדעת סוג המשפט

ש.ב
עמוד 460 תחביר
שם תואר עונה על השאלה איזה
שאלות לחזרה:
2. ציין היכן שם ותוארו והיכן סמיכות
עמוד 382 ועמוד 387 שם תור, פועל ושם פעולנה
1.    נעלי החדשות חשובות
החדשות = איזה
2.    האזנתי לחדשות  מילת יחס
3.     בגלל ה הידיעה החדשות שווה נושא
כל מילה יש לנתח והמשפט הוא זה
אל אף התשובות הנכונות של התלמידים רבים מעתיקים במבחן זה


כימיה לכיתות י' - רדיואקטיביות וקרינה

רדיואקטיביות וקרינה
רדיואקטיביות זוהי תופעה של גרעינים לא יציבים של יסוד הפולטים קרינה.
זוהי תהליך ספונטני.
בתופעה הזו קשורה אך ורק לגרעין ולא לאלקטרונים שמסביב היות שכך לשני איזוטופים כאלו יהיו אותן תכונות כימיות:
לאחד יהיה רדיואקטיביות ולאיזוטופ השני לא

סוגי הקרנות:
קרינת אלפא
קרינת ביתא
קרינת גמא


קרינת גמא: זוהי קרינה אלקטרומגנטית, כמו קרני אור.
זוהי קרינה מאוד הרסנית המסוגלת להשמיד תאים וחיידקים, זוהי הקרינה הכי חדירה ונחסמת רק על ידי עופרת.
בקרינת גמא אין שינוי בגרעין.

קרינת ביתא: זוהי קרינה של חלקיקים.
בקרינת ביתא נפלט זרם של אלקטרונים.
התהליך מתרחש כאשר בתוך הגרעין נויטרון ניטרלי מתפרק והופך לפרוטון חיובי ואלקטרון שלילי.
כלומר מספר הפרוטונים עולה, עברנו ליסוד הבא בתור ואילו המסה לא השתנתה

קרינה: מספר האטומים גדל, ומספר המסה לא משתנה!!

יום חמישי, 29 באוגוסט 2013

כימיה לכיתות י' - קשר קוולנטי, הגדרות

קשר קוולנטי
קשר קוולנטי זהו הקשר הנוצר בין שתי אטומים אל-מתכתיים המשתתפים ביניהם אלקטרונים אשר נמצאים יחד באורביטל מולקולרי.
אורביטל מולקולרי זה אזור משותף אשר יש בו את הסיכוי הכי גבוה ליצור אלקטרונים המשותפים לשני אטומים

קשר קוולנטי טהור
*זהו קשר בין אטומים אל-מתכתיים זהים.

קשר קוולנטי קוטבי
קשר בין אטומים אל-מתכתיים שונים.


כימיה לכיתה י' - מבנה האטום

גרעיון- פרוטונים+1, ניוטרונים (אותה מסה)
חוץ גרעיני- אלקטרונים-1 (מסה זניחה)
כוחות גרעיניים המתגבשים על הכוח החשמליים

מספר אטומי -  תעודת הזהות של האטום. מספר הפרוטונים בגרעין, זהו מספר ספציפי בכל אטום ואין שתי אטומים בעלי אותו מספר / עם אותו מספר,  ובנוסף זה המספר הסידורי של האטום בטבלה.
מספר מסה – מייצג את מסת האטום זאת אומרת מספר הפרוטונים + מספר הניוטרונים שבגרעין
יון ניטרלי: *p-e
יון חיובי: חוסר e
יון שלילי: עודף e
איזוטופים- אטומים שונים של אותו יסוד.
אלו אטומים שהשוני היחידי בהרכבם הוא מספר הנויטרונים.
יש להם את אותו המקום בטבלה, תכונותיהם הכימיות של מספר איזוטופים שונים זהות אולם מסתם שונה.
אם משנים את מספר הפרוטונים מקבלים יסוד אחר


מספר הפרוטונים הוא מספר הזהות של החומר

כימיה לכיתה י'- כללים לניסוח תגובות

כללים לניסוח תגובות:
1.המגיבים נרשמים בצד שמאל של התגובה.
2.התוצרים בצד ימין.
3.בין המגיבים לתוצרים מפריד חץ הפונה ימינה, ועליו ירשמו תנאי התגובה.
4.אם יש מספר מגיבים או תוצרים יש להפריד ביניהם על ידי הסימן פלוס (+).
5.לכל מרכיבי התגובה יצויין מצב הצבירה.
6.איזון התהליך התבסס על חוק שימור המסה: מספר האטומים מכל סוג במגיבים חייב להיות זהה לזה שבתוצרים.

חוק שימור המסה: מערכת סגורה, החומר אינו נעלם ואינו מופיע יש מאיין.
 תרגילים לחזרה:
1.      40 גרם סידן מגיבים עם 32 גרם גופרית במערכת סגורה. החומרים הגיבו בשלמות.
מהי מסת התרכובת שתיווצר?.
תשובה: מסת התרכובת היא 72 גרם 40+32 גרם=72 גרם.


2.      במערכת סגורה 16 גרם של מתאן נשרפים (מגיבים עם חמצן) ונוצרים36 גרם מים ו44 גרם פחמן דו חמצני.
מהי מסת החמצן שהשתתפה בתגובה.
תשובה: מסת התגובה היא 64 : 36+44=80
80-16=64.
מסת התגובה היא 64.