Translate

יום רביעי, 28 באוגוסט 2013

היסטוריה לכיתה י' --------> העלייה השנייה

העלייה השנייה:
תקופת העלייה השנייה הינה קצרה ביחס לעלייה הראשונה היא תתרחש במחצית הזמן של העלייה הראשונה
העלייה השנייה  משנת 1904 עד 1914 ויעלו בה כ-35000 עולים לישראל.
אנשי העלייה יעלו בעיקר ממזרח אירופה ורובם הגדול יגיע מרוסיה.
בשנת 1911 שליח הסוכנות היהודית יבנהלי יגיע לתימן ויעלה 2500 יהודים מתימן.
אנשי העלייה השנייה יחדשו 3 דברים חשובים, הם יהיו אחראים ל:
1.      כיבוש העבודה
2.      כיבוש השמירה
3.      תחיית השפה העברית


אנשי העלייה צורת העלייה שלהם הייתה מחולקת לגוונים רבים:
1.עליית משפחות
2. עליה של רווקים ורווקות שהמכנה המשותף שלהם היה ציונות ומספרם היה 3000 איש המכנה המשותף:
א. ציונות
ב. סוציאליזם
ג. חילונים.

בעוד שבני המשפחות הינם לרוב דתיים שרובם הגדול יגור בעיר והם מהווים במניין את רוב העולים הרי הקבוצה של הצעירים והצעירות שיהווה כ10% מכלל העולים (האוכלוסיה) שהם מיעוט הם אלה שפרצוף העלייה או צורת העלייה תיקבע על ידם.
צורת ההתיישבות עד לעלייה השנייה הייתה מושבה, הנוער הזה יקים בארץ ישראל צורות התיישבות חדשות. צורות אלה יקראו קופרטיב קולקטיב קבוצה וחוות חקלאיות.
1.      סג'רה (אילניה)
2.      מרחביה
3.      אחוזת בית
4.      דגניה
שמות אלה הינם שמות יישובים ראשונים שמייצגים את המפעל ההתיישבותי של אנשי העלייה השנייה וצורת ההתיישבות.
סג'רה תיהיה הקולקטיב הראשון, מרחביה תיהיה קוברטיב ראשון.
אחוזת בית תהיה העיר העברייה הראשונה
ודגניה תהיה אם הקבוצות.
בעלייה השנייה ישנם כמה "גיבורים"
ש.ב
עמודים 188-200
יוסף ויתקין
אהרון גורדון
ארתור רופין
תשובות:
ארתור רופין: ד"ר לסוציולוגיה יהודי גרמני היה דמות רב גונית היה בו שילוב של איש מדע בעל חזון ציוני עם דגש על עשייה לאומית. הוא השכיל להבין את צורכי הפועלים וגילה גישה מדעית ואובייקטיבית לבעיות ההתיישבות.
הוא הקפיד על בדיקה יסודית של הקרקע, הכנסת זנים חדשים ושיטות עיבוד חדשות בחקלאות.
הוא עודד את הפועלים לצורת ההתיישבות חדשות בהבינו, כי אותו מיעוט חריג של פועלים יותר מהפכה ציונית אדירה בעצם נכונתו ומסירותו להקמת התיישבות חדשה.
יחד עם יהושע חנקין, שהתפרסם בכינוי "גואל האדמות", עשה מאמץ אדיר לכבוש אדמות דווקא באזורים שלא נועדו להתיישבות.
אפשר לראות ברופין את אחד מאבות ההתיישבות בארץ ישראל, הראוי לתואר "אבי הפועלים".
הוא זה שהקים את הגשר בין ההסתדרות הציונית לבין היישוב.

אהרון גורדון: אהרון דוד גורדון הידוע בכינויו א"ד גורדון "הצדיק החילוני", שחינוכו היה ברוח הדת ובהשפעת חסידות חב"ד. גורדון היה פעיל בתנועה הציונית ואף השתתף בקונגרס הציוני, חלוץ ופועל חקלאי, הורה ומורה דרך לחלוצים וחלוצות בתקופת העלייה בשנייה והעלייה השלישית, מנהיג לא מוכתר של מפלגת "הפועל הצעיר" בארץ ישראל.
מייסד תורת מוסר שבחייו ולאחר מותו (בטעות) "דת העבודה"
אנשי העלייה השנייה שהיו משופעים מאנשים מיוחדים שהבינו שיש לנקוט בגישה שונה מאנשי העלייה הראשונה.
הם מבינים שאם הדרך של אנשי העלייה הראשונה תמשך הסיכוי להגיע לארץ משלנו יהיה נמוך מאוד ולכן יש לשנות את הדרך, צורת ההתיישבות חייבת להיות שונה לחלוטין.
אם ההתיישבות של העלייה הראשונה הייתה פרטית הרי שההתיישבות חייבת להיות ממסדית משותפת ולא בידיים פרטיות.
כוחו של הכלל שירתם למשימה זו חזק יותר מכוחו של היחיד, הכלל הה שם לעצמו לכבוש (שמופיע המילה כיבוש זה מזכיר מלחמה), ולכן הכיבוש יהיה כיבוש העבודה, כיבוש השמירה וכיבוש השפה.

אין תגובות:

פרסום תגובה