Translate

יום רביעי, 28 באוגוסט 2013

היסטוריה לכיתה י' --> מאפייני התרבות ההלניסטית כתרבות אוניברסלית

מאפייני התרבות ההלניסטית כתרבות אוניברסלית,( שילוב תרבות המזרח והשפעות מתרבות יוון):
רקע:
333-323 לפני הספירה
בשנת 333 לפני הספירה בקרב איסוס אלכסנדר מוקדון כובש את סוריה, ארץ ישראל ומצריים.
גבולות האימפריה של אלכסנדר יגיעו מיוון במערב עד הודו שבמזרח מחופי הים הכספי בצפון ועד חצי האי ערב ומצריים שבדרום.
מורו ורבו היה גדול הפילוסופים של העת העתיקה אריסטו.
אלכסנדר מוקדון שיונק את תורת הפילוסופיה של רבו יוצא נגד הדעה שכל מי שאיננו יווני הוא ברברי ויש לשלוט בו.
אלכסנדר מוקדון רוצה ליצור שיתוף פעולה בין תרבות יוון לתרבות פרס.
המטרה של אלכסנדר היא ליצור מסגרת מדינית-תרבותית שהמלך יהיה הדמות המרכזית בה.
1.      אלכסנדר מוקדון יהפוך עצמו למלך על פי תפיסת העולם המזרחית שפרושו שיעור אל וכתוצאה מזה כל אנשי צבעו חייבים לכרוע ברך לפניו.
2.      אלכסנדר מוקדון יתחתן עם הבת של מלך פרס והחתונה תעשה בסגנון פרסי ולא יווני,
 הוא חיתן אלפים מחייל עם בנות המקום.
3.      אלכסנדר ייסד ערים אלניסטיות באימפריה, הרים אלו ישמשו בעתיד להפצת התרבות האלניסטית
דוגמא לעיר תיהיה דמשק, אלכסנדריה (תיהפך להיות העיר החשובה בעולם באותה תקופה).
4.      שילב וקידם חיילים פרסיים בתוך הצבא היווני.
5.      ימנה פרסים מוכשרים כמושלים.
6.      אלכסנדר מוקדון נוהג בסובלנות דתית ומכבד כל דת באשר היא.

עם מותו של אלכסנדר הממלכה שלו תתפרק לשלושה חלקים:
עם חלק אחד לא ניפגש והוא יישאר באזור יוון להשמת חלומו של אלכסנדר
שתי הקבוצות הבאות יריבו ביניהם ורק לאחר 23 שנים הם יחלקו את הממלכה לשתיים

בית תלמי ישתלט על אזור מצריים, קפריסין, דרום סוריה וארץ ישראל (מגבול תורכיה עד למטה, לכיוון המפרץ הפרסי)
מ-מתורכיה עד לכיוון המפרץ הפרסי יהיה בשלטון בית סלבקוס.
למרות הפילוג הקשר התרבותי בין שתי הממלכות יישאר והתרבות תהיה תרבות אלניסטית.
מאוחר יותר שבית סלווקוס יכבוש מידי בית תלמי את ארץ ישראל יתחיל הסיפור של המרד היהודי כנגד בית סלווקוס
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה