Translate

יום ראשון, 1 בספטמבר 2013

לשון לכיתה י' - משלים שם ומשלים פועל

משלים שם משלים פועל:
מה שלא משלים שם יהיה משלים פועל
משלים שם(לוואי) יענה על השאלה איזה (כושי קטן)
בנושא ונשוא לוואי עונה על השאלה כמה.
יהיה בין נושא ונשוא לוואי
ה שנייה  יהיה לוואי או משלים שם.

נושא:
הנושא יהיה במקרים הבאים:
1.מי או מה
2. שם
3. גוף

7.שני נערים צעירים חלפו על פני הקבוצה העליזה.
נושא + משלים שם: שני נערים
נשוא: חלפו
משלים פועל: על פני
לוואי: הקבוצה העליזה.

10.הערב בשעה שמונה יתקיים ערב הקרנת סרטי סטודנטים
נושא: ערב
נשוא: יתקיים
לוואי: סרטי סטודנטים
שרשרת של סמיכויות
11.במוזאון הילדים בחולון יוצגו החל מהשבוע הבא משחקי הילדים של שנות ראשית המדינה.
נושא: משחקי
נשוא: יוצגו
לוואי: בחולון

עמוד 441 5 משפטים ראשונים למחר .
תשובות:
1.בכ"ט בנובמבר 1947 החליט ארגון האומות המאוחדות על הקמת מדינה עברית.
נושא: ארגון
נשוא: החליט
לוואי: האומות המאוחדות על הקמת מדינה עברית
2.ביום שלאחר החלטת האום שטף גל של פרעות את היישוב היהודי הקטן בארץ ישראל.
נושא: החלטת
נשוא: שטף
לוואי: גל של פרעות
לוואי: היישוב היהודי הקטן בארץ ישראל
3.מנהלת הספרייה הכניסה את כתבת העיתון אל החדר האחורי.\
נושא: מנהלת
נשוא: הכניסה
לוואי: כתבת העיתון
לוואי: החדר האחורי.
4.הספרייה העירונית המודרנית מכילה כיום גם עמדות מחשב מתקדמ
נושא: הספרייה העירונית
נשוא: מכילה
לוואי: מודרנית
לוואי: עמדות מחשב מתקדמות.
5.לאחר שעתיים התמלאה הספרייה בקוראים בני גילים שונים.
נושא: הספרייה
נשוא: התמלאה
לוואי: שעתיים
לוואי: בני גילים שונים.
21. במוזיאון הילדים הישראלי בחולון מתקיים מסע תקשורתי בהנחיית מדריכים חירשים.
נושא: מוזיאון הילדים
נשוא: מתקיים
לוואי: הישראלי, חולון
לוואי: מסע תקשורתי
משלים פועל: בהנחיית מדריכים
לוואי: חירשים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה