Translate

יום ראשון, 1 בספטמבר 2013

לשון לכיתה י' - צורן נטייה וצורן גזירה

1.      ציין מהו צורן גזירה?, ומהו צורן נטייה?
תשובה: צורן נטייה תהיה- אל תזהמו את סביבתי(שלי-נטייה), צורן גזירה יהיה- תכנון סביבתי (איזה תכנון- שם תואר)
מילה שבתוכה יש חלק שאפשר להטות או שלי שלך שלו חלק שאפשר להטות זה נטייה.
מילה שבסופה נקודה ב ה אז אני יכולה להמיר את הנקודה שלה אז שם צורן נטייה
סירה בים

2.      מהי דרך התצורה?
תשובה: שורש + משקל
א.     לולן
ב.     מהפכן
ג.      רקדן
ד.     יהלומן
מה יוצא דופן?, רקדן כי השורש נמצא בשלמותו + סיומות ן
א.     ימאי-
ב.     הגאי-
ג.      בנאי-
מה יוצא דופן מבחינת דרך התצורה?
ציין מה יוצא דופן מבחינת התצורה, האם זה שורש + משקל או צורן

חרצית(צמח)
פחית(הקטנה)
מונית(כלי תחבורה)
ספרדית (שפה)
ספרית (*)
הכל זה בסיס + צורן חוץ מספרית כי ספרית זו שורש + משקל

סיומת יה
א. מעדנייה
ב. תקליטיה
ג. מצחייה
ד. סוכרייה
ה. עגבנייה
ו.סבונייה

המשותף לכולם הוא שם העצם לכן זה שם + סיומת
מה המשמעות??
התשובה:
מעדנייה- מקום
תקליטיה- אוסף
מצחייה- לבוש
סוכרייה- מאכל
עגבנייה- צמח

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה