Translate

יום ראשון, 1 בספטמבר 2013

לשון לכיתה י' - פעיל וסביל

פעיל סביל
הדרך לזהות את הסביל היא על ידי שמיעה אם יש וו (צליל הוא) או נ
סביל סוכם, פעיל סיכם פיעל
הוחלט- החליט
נשבר-שבר

הדרך לזהות בניינים באמצעות את ו על ידי
כלל:
כל הסבילים יכולים להצטרף למילת היחס על ידי
תרגיל בבחינת הבגרות:
אנחנו נלבש- נ של אנחנו –מדברים ובגלל שאפשר לצרף "את" = בניין קל
בעוד שהבגד נלבש על ידינו = בניין נפעל
הדרך השלישית להפוך מפעיל לסביל:
חדק= חיריק, דגש, קמץ


מה הפעיל של:
המטוס – תדלק
המנורה – תדלק
שיטה:
מ בשווא סימן שזה מרובעים, פועל, שורש תדלק

אם הפועל בעבר זכר אז הפועל במרובעים


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה