Translate

יום רביעי, 28 באוגוסט 2013

ביולוגיה לכיתות י - דיפוזיה + שאיפה ונשיפה, האדר

דיפוזיה:
תנועה של חלקיקים ממקום שריכוזם גבוה למקום שריכוזם נמוך (מורד מפל ריכוזים)
עד להשוואה של ריכוזים.
תהליך הדיפוזיה אינו דורש השקעה של אנרגיה והוא קורא באופן ספונטני.
הגורמים:
חילוף הגזים בתוך נודיות הריאה מתבצע בפעילות בגלל הגורמים הבאים:
1.      טמפרטורת הגוף
2.       מרחק נדידה קצר ---- שכבת תאים אחת
3.      סביבה לחה דפנות הנאדית מכוסות בשכבות נוזל
גזים מתמוססים מנוזל זה ולכן הדיפוזיה יעילה יותר בנוסף שכבת נוזל זו מונעת מהריאות להתמוטט.
4.      יחס שטח הפנים לנפח גבוה – מאפשר מגע טוב יותר בין נימי הדם לנאדיות הראיה
5.      מפל ריכוזים


שאיפה ונשיפה: הסרעפת מתכווצת ויורדת אל הבטן
שאיפה: שרירי בית החזה מתכווצים הצלעות מתרחבות
חלל בית החזה מתרחב
הריאות מתרחבות ולכן האוויר בהן יורד אוויר זורם מהחוף לריאות
אדר::קרום דק העוטף את הריאה, השכבה אחת שלו עוטפת את הריאה והשכבה השנייה צמודה לדופן בית החזה בין 2 שכבות הקרום מצויה שכבת נוזל  דקה המצמודה את הקרום וכך כל ריאה צמודה לדופן בית החזהאין תגובות:

הוסף רשומת תגובה